Hvad tilbyder jeg?

Jeg benytter en behandlingsmetode, der hedder Kognitiv Adfærdsterapi for Søvnproblemer (CBT-i).

Metoden er testet og verificeret igennem forskning og er lægefagligt anerkendt. Den hjælper 70-80% af forløbsdeltagerne til en bedre søvn.

Læs mere om behandlingen her ->

Mit arbejde bygger i stor udstrækning på den kognitive terapi, men jeg trækker på flere forskellige psykologiske metoder – f.eks. eksistentialistisk psykologi og systemisk psykologi. Jeg anvender også Mindfulness-teknikker.

Alle mennesker er forskellige, og derfor vælger jeg mine psykologiske redskaber ud fra, at de skal passe til dig.

Personlig udvikling dækker over mange forskellige processer.

Eksempler:
at blive bedre til
at lave om på
at slippe af med
at opnå
at acceptere

Jeg skaber et rum, der giver gode muligheder for udvikling.

Læs mere og book foredrag/ kurser – her

Vedvarende søvnproblemer giver sygedage og lavere produktivitet

Jeg tager ud til virksomheder og laver forløb, der fører til bedre søvn for virksomhedens medarbejdere

Evidensbaseret metode: Kognitiv Adfærdsterapi for Søvnproblemer (CBT-i)

Den mest effektive metode, når mennesker har søvnproblemer, der ikke er skyldes fysiske forudsætninger

Læs mere om behandlingen her  »
Ring og hør nærmere  »

Kriser er en del af livet – og vi kommer som regel bedre igennem dem, hvis vi lader andre hjælpe os.
Hjælp til krisehåndtering kan gøre det lettere at holde ud at være i en krisesituation, og det kan gøre det lettere at træffe gode beslutninger og handle konstruktivt.

En krise er en udfordrende tilpasningsproces, der indtræffer i forbindelse med ændrede livsomstændigheder. Kriser kan være store og små, og fælles for dem alle er, at de driver en vigtig udvikling.

Jeg har gode erfaringer med at hjælpe mennesker igennem kriser på en konstruktiv måde.