Mit arbejde bygger i stor udstrækning på den kognitive terapi, men jeg trækker på flere forskellige psykologiske metoder – f.eks. eksistentialistisk psykologi og systemisk psykologi. Jeg anvender også Mindfulness-teknikker.

Alle mennesker er forskellige, og derfor vælger jeg mine psykologiske redskaber ud fra, at de skal passe til dig.

Kriser er en del af livet – og vi kommer som regel bedre igennem dem, hvis vi lader andre hjælpe os.
Hjælp til krisehåndtering kan gøre det lettere at holde ud at være i en krisesituation, og det kan gøre det lettere at træffe gode beslutninger og handle konstruktivt.

En krise er en udfordrende tilpasningsproces, der indtræffer i forbindelse med ændrede livsomstændigheder. Kriser kan være store og små, og fælles for dem alle er, at de driver en vigtig udvikling.

Jeg har gode erfaringer med at hjælpe mennesker igennem kriser på en konstruktiv måde. 

Jeg har arbejdet på Vestdansk Center for Rygmarvsskade, som er en genoptræningsafdeling på Regionshospitalet i Viborg. Centret tager imod patienter med nyligt opståede lammelser.

Mit arbejde bestod i at hjælpe patienterne med at håndtere de psykiske udfordringer, der kan hænge sammen med en fysisk funktionsnedsættelse.

Personlig udvikling dækker over mange forskellige processer.

Eksempler:
– at blive bedre til
– at lave om på
– at slippe af med
– at opnå
– at acceptere

Jeg skaber et rum, der giver gode muligheder for udvikling.

Jeg benytter en behandlingsmetode, der hedder Kognitiv Adfærdsterapi for Søvnproblemer (CBT-i).

Metoden er testet og verificeret igennem forskning og er lægefagligt anerkendt. Den hjælper 70-80% af forløbsdeltagerne til en bedre søvn.

Læs mere om behandlingen her ->

Vedvarende søvnproblemer giver sygedage og lavere produktivitet

Jeg tager ud til virksomheder og laver forløb, der fører til bedre søvn for virksomhedens medarbejdere

Evidensbaseret metode: Kognitiv Adfærdsterapi for Søvnproblemer (CBT-i)

Den mest effektive metode, når mennesker har søvnproblemer, der ikke er skyldes fysiske forudsætninger

Læs mere om behandlingen her  »
Ring og hør nærmere  »

Fra mit arbejde i skoler, børnehaver og PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) har jeg megen erfaring med børn og unge (og deres forældre, lærere og pædagoger).

Jeg tilbyder samtaler med unge.
Samtalerne kan evt. foregå som familiesamtaler, hvor forældre og søskende også kan deltage i nogle af sessionerne eller hver gang.

Der tilbydes ikke samtaler med børn, men gerne med deres forældre, da det er de voksne omkring et barn, der har bedst mulighed for at skabe forandring for barnet. Flere voksne kan deltage i samtalerne.

Udtalelser

“Hej Peter. Tusind tak for forløbet. Det hjalp på min søvn og har haft stor betydning for mig.”
Thiago, 30 år
“Du har en god indsigt i problemet med søvnløshed, og du har været god til at finde frem til det, der hjalp mig.”
Asger, 55